Thẻ: Đền Ngọc Sơn

Đền Ngọc Sơn hòn ngọc văn hóa tâm linh vùng đất Kinh Kỳ.

Đền Ngọc Sơn

Đền Ngọc Sơn là tên gọi một thắng cảnh được coi là biểu tượng văn hoá của Hà Nội. Nơi đây hội tụ đầy đủ những nét kiến trúc đặc trưng cho nền văn hoá dân tộc cổ truyền. Và là điểm thắng cảnh rất thu hút đối với du khách quốc tế. Lịch sử […]