Chuyên mục: Chuyên mục đăng tin tuyển dụng nhân sự từ Hương Phúc An

Thông báo tuyển dụng nhân sự Quý 3 năm 2021

Hương Phúc An thông báo tuyển dụng quý 3 năm 2021

Hương Phúc An thông báo cần tuyển dụng nhân sự tại các vị trí sau: 1. Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Mô tả công việc: Mở rộng hệ thống kênh phân phối, phát triển thị trường tại khu vực được giao Thông thạo chính sách đại lý của thương hiệu Hương Phúc An. Giới thiệu […]