--- Hương Nhang Thẻ ---

Hương Thẻ hay “Nhang Thẻ”  là một dòng sản phẩm hương nhang rất quen thuộc của người dân Việt Nam trong phong tục tập quán, nghi thức tâm linh. Thẻ hương (nhang) hoặc bó hương (nhang) được hiểu theo cách dân gian là tập hợp của nhiều nén hương trong một sản phẩm được giao dịch.

Nén hương (nhang) truyền thống Việt Nam thường có độ dài từ 30cm đến 50cm. Chân nén hương thường nhuộm màu đỏ được làm bằng tăm tre. Phần thuốc hương (nhang) để cháy thường có độ dài bằng 2/3 tổng thể nén hương. Nén hương nhang sạch được làm từ nguyên liệu thảo mộc thiên nhiên, không có hóa chất thì khi sử dụng không đậu tàn (cong tàn).

Dòng sản phẩm này do Phúc An sản xuất và cung cấp có số lượng ~50 nén/thẻ (hộp). Sản phẩm được sử dụng thông dụng tại các gia đình trong việc thờ cúng hàng ngày đến các dịp giỗ chạp, lễ tết và dâng hương đến các địa điểm tâm linh như: Đền, Chùa, Miếu, Phủ …


Hương Thẻ hay "Nhang Thẻ"  là một dòng sản phẩm hương nhang rất quen thuộc của người dân Việt Nam trong phong tục tập quán, nghi thức tâm linh. Thẻ hương (nhang) hoặc bó hương (nhang) được hiểu theo cách dân gian là tập hợp của nhiều nén hương trong một sản phẩm được giao dịch.Nén hương (nhang) truyền thống Việt Nam thường có độ dài từ 30cm đến 50cm. Chân nén hương thường nhuộm màu đỏ được làm bằng tăm tre. Phần thuốc hương (nhang) để cháy thường có độ dài bằng 2/3 tổng thể nén hương. Nén hương nhang sạch được làm từ nguyên liệu thảo mộc thiên nhiên, không có hóa chất thì khi sử dụng không đậu tàn (cong tàn).Dòng sản phẩm này do Phúc An sản xuất và cung cấp có số lượng ~50 nén/thẻ (hộp). Sản phẩm được sử dụng thông dụng tại các gia đình trong việc thờ cúng hàng ngày đến các dịp giỗ chạp, lễ tết và dâng hương đến các địa điểm tâm linh như: Đền, Chùa, Miếu, Phủ ...