Thẻ: Đại Hoàng

Đại Hoàng nguyên liệu đem vị thơm tinh túy cho Hương Nhang Thảo Mộc

Đại Hoàng nguyên liệu cho nén hương nhang thảo mộc thêm phần tinh túy.

Đại Hoàng hay Đại Hoàng Chưởng Diệp có tên khoa học là Rheum palmatum L là loại thân thảo lâu năm, họ Rau Dăm và có hoa. Ngoài ra còn có một số tên gọi khác như: Cẩm Văn Đại, Hoàng Lương, Tướng Quân, Phu Như, Cẩm Trang Hoàng. Loài cây thân thảo này khi […]