Thẻ: đền quán thánh

Đền Quán Thánh điểm đến văn hóa tâm linh không thể bỏ lỡ khi tới Hà Nội

đền quán thánh

Đền Quán Thánh trấn phía Bắc – một trong tứ trấn của kinh thành Thăng Long xưa, 3 trấn còn lại là đền Bạch Mã trấn phía Đông, đền Voi Phục trấn phía Tây và đền Kim Liên trấn phía Nam. Bên bờ Hồ Tây, bộ ba đền Quán Thánh, đền Kim Liên và chùa Trấn […]