Thẻ: Đương Quy

Đương Quy một thành phần có trong hương nhang thuốc bắc thảo mộc.

Đương Quy một thảo mộc thơm có trong hương nhang thuốc bắc

Đương quy có tên khoa học là Angelica sinensis là một loài thực thảo có hoa trong họ Hoa Tán. Nó còn có một số tên gọi khác như: Xuyên quy, Tần Quy, Vân Quy, Đông Quy … Nó thường được phân bố tại các vùng núi phía Bắc Việt Nam và vùng phía Nam […]