Thẻ: Nhục Đậu Khấu

Nhục Đậu Khấu thành phần hảo hạng trong Hương Nhang Thuốc Bắc cao cấp

Hạt Nhục Đậu Khấu là thành phần làm nên hương nhang thuốc bắc cao cấp

Nhục Đậu Khấu có tên khoa học là Myristica Fragrans loại cây này thuộc họ Myristica một nhánh cùa bộ Mộc Lan (Magnoliales) có nguồn gốc từ Indonesia, sau này được trồng thêm ở Ấn Độ, Malaysia và vùng Caribbean. Đây là một loại cây có giá trị cao được khai thác lấy quả khoảng […]