Thẻ: Tế Tân

Tế Tân vị nguyên liệu có trong Hương Nhang Thuốc Bắc

Tế Tân một thành phần trong hương nhang Thuốc Bắc

Tế Tân có tên khoa học là Asarum sieboldii Miq là loài thực vật thân thảo trong họ Mộc Hương Nam. Nó còn có một số tên gọi khác như: Tế thảo, Tiểu Tân, Sơn Nhân Sâm, Kim Bồn Thảo … ở Châu Âu nó có tên là Wild Ginger có nghĩa là gừng dại […]