Thẻ: Thảo Quả

Thảo Quả nguyên liệu đặc biệt, mùi thơm của Hương Nhang Thuốc Bắc

Thảo Quả nguyên liệu đặc biệt trong quá trình sản xuất hương nhang thuốc bắc

Thảo Quả có tên khoa học là Amomum Tsaoko là loài thực vật họ Gừng còn có một số tên gọi khác như: Đò ho, Tò ho, Mác Hẩu, May Mác Hẩu, Sa Nhân Cóc … Cây Thảo Quả phân bố tại vùng núi phía bắc ở Việt Nam như: Hà Giang, Lào Cai, Lai […]